Gå til indhold
FORSIDEN | PRINT |

Frise SCLTil Region Syddanmarks hjemmesideTil forsiden

Egely

Ungdomsinstitutionen Egely er en sikret døgninstitution.
Egely tilbyder botilbud og skole/dagtilbud til unge mellem 15 og 17 år. Der kan dispenseres for alderskravet for unge ned til 12 år.
Egely modtager unge fra hele landet. 

 

I forgrunden er parkeringspladsen. I baggrunden er Egely.
Egely set fra parkeringspladsen.

Målgruppen på Egely

Målgruppen er unge, som er kendetegnet ved at have vanskeligheder som udadreagerende og kriminel adfærd, misbrugsproblematikker og psykiatriske problemstillinger. Kerneopgaven består af forskellige former for socialpædagogisk behandling.

Sammen med de unge laver vi et struktureret dagsprogram

De unge tilbydes skole- og værkstedsaktiviteter i et struktureret dagsprogram, der også indeholder tilbud om screening for psykiatriske vanskeligheder, hjælp til vredeshåndtering, forbehandling af misbrug og botræning. Vores fokus er på motivation, støtte og omsorg.

Lovgrundlag

Egely er omfattet af Serviceloven § 66 og Lov om voksenansvar.

Pladser og takster

Egely har 14 sikrede og 5 særligt sikrede pladser.
Egelys skoletilbud betales særskilt.

Se gældende takster for Egely

Egelys særligt sikrede afdeling

Den særligt sikrede afdeling er en afdeling for unge, der har udvist voldsom udadreagerende adfærd, og de kan derfor ikke være på en almindelig sikret afdeling. 

Boliger

Institutionen har fire boafdelinger med hver fire eller fem værelser samt køkken-, opholds- og beskæftigelsesfaciliteter. Hvert værelse er udstyret med eget toilet og bad.

Faciliteter

Egely har en skole- og værkstedsbygning med teknikfaciliteter. Egely har en udendørs boldbane og en lille hal.
I opholdet indgår tre måltider og flere mellemmåltider dagligt. Måltiderne bliver tilberedt på afdelingerne, hvor de unge deltager i køkkenarbejdet.

Aktiviteter og dagsforløb

I dagtimerne er de unge i værkstederne eller går i skole.
I fritiden har de mulighed for at spille boldspil i hallen, billard og bordtennis.
De har yderligere mulighed for fysisk træning, spille Playstation, se tv eller video.
De unge er på skift med til at forberede mad til frokost og aften.

Hjælp og støtte

Når de unge har fri, får de blandt andet støtte til:

  • Personlig pleje og hygiejne
  • Medicinhåndtering
  • Læsning af post
  • Administration af økonomi
  • Strukturering af hverdagen
  • Træning i daglige opgaver
  • Sociale kontakter og netværk

Siden er sidst opdateret 7-1-2021
Socialcenter LillebæltTilgængelighedserklæring