Skip til primært indhold

Frivillighed og medborgerskab på Syrenparken

Igennem de sidste 10 år har Syrenparken arbejdet målrettet med frivillighed og medborgerskab. Målet har blandt andet været at gøre Syrenparken til et åbent sted for lokalsamfund og samtidig skabe muligheder for borgerne til at indgå i det omgivende samfund.

Omkring halvdelen af de 50 borgere på Syrenparken deltager i større eller mindre udstrækning i de frivillige aktiviteter, som Syrenparken arrangerer. Det gør de enten som modtagere af den frivillige indsats, eller hvor de selv deltager som medborgere, der yder en frivillig indsats.

Rehabilitering og frivillighed 

Syrenparken bruger frivillighed ind i det rehabiliterende arbejde for at styrke borgernes empowerment og selvværd, og for at give borgerne mulighed for at indgå i nye fællesskaber med hinanden og med mennesker, der ikke bor på Syrenparken.

For de borgere, der laver frivilligt arbejde, er det en god og vigtig oplevelse, at de har ressourcer, som de kan bidrage med i det omgivende samfund. De oplever, at de gør en forskel, og det opbygger deres selvværd og giver dem et styrket selvbillede.

På Syrenparken foregår følgende frivillige aktiviteter:

  • Naturgruppe, hvor ca. 10 borgere ugentligt laver strandrensning langs Vejle fjord for Naturstyrelsen. I 2021 samlede de over 46 kilo skrald
  • Årlig affaldsindsamling i samarbejde med Naturfredningsforeningen, hvor Syrenparken er mødested og giver pølser og kage til alle frivillige, der indsamler skrald
  • Podcasten ” Syrenparkens Stemmer”, som produceres af en frivillig, og omhandler både medarbejdere, ledere, borgere og frivillige på Syrenparken
  • Peer frivillig, der ugentligt går tur med borgere fælles og alene
  • Besøgshund fra Trygfonden, der kommer på besøg hver 2. uge
  • Månedlige møder i frivillighedsgruppen, der består af borgere, medarbejdere og frivillige
  • Frivilligvenner, hvor frivillige er besøgsvenner for borgere
  • Facebookgruppen ”Syrenparken søger frivillige”, hvor både frivillighedskoordinator og en frivillig er administrator
  • Læsegruppe, hvor bibliotekar fra Vejle bibliotek besøger Syrenparken og læser op fra udvalgte tekster
  • Besøg fra oplægsholdere fra Psykinfo.

 

LiseLotte og Gunda, to frivillige

LiseLotte og Gunda er frivillige på Syrenparken.

Erfaringer som frivillig på Syrenparken

LiseLotte Husted Rasmussen og Gunda Stidsen er begge frivillige på Syrenparken. Læs i magasinet Sund i Syd fra april 2021 på side 27, hvor de fortæller om deres oplevelser som frivillige. 

Find magasinet Sund i Syd april 2021 her.

APPFWU01V