Skip til primært indhold

Satspuljeprojekt: Bedre overgange imellem sektorer

Pomonahuset har i perioden 2018-2021 deltaget i et 3 årigt satspuljeprojekt, der har udviklet en ny samarbejdsmodel med fokus på at skabe bedre overgange imellem psykiatri, sociale bosteder og kommuner for borgere med særligt svære spiseforstyrrelser.

Formål med projektet 

Formålet med projektet er at skabe et mere sammenhængende forløb for mennesker med forstyrrelser.

Fokus er at sikre høj grad af deling af relevante oplysninger parterne imellem og skabe et fælles sprog.

Samtidig ønsker man at skabe mere gennemsigtighed og sikkerhed for borgerne og reducere risikoen for tilbagefald.

En medarbejder fra Pomonahuset har en dag ugentligt arbejdet med projektet.

Læs en beskrivelse af samarbejdsmodellen her.

Haven ved ungehuset.

APPFWU01V