Skip til primært indhold

VISO leverandør på børneområdet

Siden 2007 har Pomonahuset været VISO leverandør på området for børn og unge med svære og langvarige spiseforstyrrelser. Derudover er Pomonahuset i samarbejde med Autismecenteret VISO leverandør på området for børn og unge med spiseforstyrrelser og autisme.

Pomonahuset leverer 3 typer af ydelser i VISO regi

  1. Helhedsorienterede, pædagogisk udredning med rådgivning til borgere, pårørende og fagprofessionelle
  2. Rådgivningsforløb vedr. en konkret borger, hvor vi typisk giver rådgivning til fagprofessionelle og pårørende
  3. Generel rådgivning om spiseforstyrrelse til en gruppe fagprofessionelle fx på et botilbud

VISO sager

Når Pomonahuset leverer ydelser for VISO er det i meget komplekse sager, og fælles for en del af dem er, at borgerens behandlingen i psykiatrien er mislykkes. 

Et centralt element i Pomonahusets VISO arbejde er at kigge rundt om spiseforstyrrelsen og være undersøgende på, om der er andre grundproblematikker, som tidligere er blevet overset.

Et VISO forløb tager typisk imellem 6-8 måneder. Det afsluttes med et evalueringsmøde og en rapport med en beskrivelse af anbefalinger til fagprofessionelle, familien og borgeren selv.

VISO leverandør for børn og unge med spiseforstyrrelse og autisme

I 2019 blev Pomonahuset i samarbejde med Autismecenter Syddanmark i Region Syddanmark VISO leverandør på området for børn og unge med spiseforstyrrelser og autisme.

Derudover samarbejder Pomonahuset med andre specialiserede aktører fra Region Syddanmark samt eksterne partere om konkrete sager.

Mødelokale

Mødelokale i Pomonahuset.

Mødelokale

Mødelokale i Pomonahuset.

Om VISO

VISO er den nationale videns- og specialrådgivningsorganisation på det sociale område og i specialundervisningen.

VISO er en del af Socialstyrelsen og rådgiver borgere, kommuner, institutioner og tilbud.

Rådgivningen er gratis og landsdækkende, og ydelserne omfatter udrednings- og rådgivningsopgaver.

Læs mere om VISO og hvordan du ansøger om VISO ydelser på Socialstyrelsens hjemmeside her.

APPFWU02V