Skip til primært indhold

Indflytning

Sådan kan et forløb foregå, når Pomonahuset modtager en henvendelse fra din kommune.

Pomonahuset modtager en henvendelse fra din kommune. Vores medarbejdere går i dialog med kommunen omkring, om vi kan tilbyde de indsatser, som du har behov for.

Rundvisning i Pomonahuset

Vi inviterer dig, kommunens sagsbehandler og evt. din familie eller andre pårørende til en rundvisning. Under rundvisningen vil vi fortælle om Pomonahuset, og du vil have en samtale med vores diætist.

Efter besøget skal du vurdere, om du ønsker at bo i Pomonahuset. Hvis du takker ja, tilbydes du endnu et besøg, og vi laver et indslusningsforløb med en dato for indflytning.

Gangen i ungehuset.

Værelse

Værelse i Pomonahuset.

Værelse

Værelse i Pomonahuset.

Værelse.

Værelse i Pomonahuset.

Værelse.

Værelse i Pomonahuset.

Badeværelse

Badeværelse i Pomonahuset.

Indslusningsforløb

Vi tilbyder et langt indslusningsforløb på op til en måned, for at du kan vende dig til at bo i Pomonahuset. Her kan du komme på besøg flere gange og overnatte nogle af dagene. Vi bruger blandt andet tiden på at lave forskellige aftaler i form af tryghedsplaner og sikkerhedsplaner, og dine ting flytter ind.

De første måneder efter du er flyttet ind, følger vi dig tæt. Det gør vi både for at give dig tryghed, og for at vi kan lære hinanden at kende og få en god relation. Især vores diætist får du et tæt samarbejde med den første tid.

Du bliver tilknyttet et team med tre medarbejdere, og vi sørger for, at en af medarbejderne fra teamet er på arbejde hver dag den første periode.

Statusmøder med borger og kommune

Efter 3 måneder afholder vi statusmøde med dig og kommunens sagsbehandler. Her gennemgår vi din indskrivning, om det giver mening for dig at bo i Pomonahuset og dine kommende mål. Derefter afholder vi statusmøder hver 6.-8. måned.

APPFWU02V