Skip til primært indhold

Konsulentydelser til de 22 syddanske kommuner

Pomonahuset har en rammeaftale med de 22 syddanske kommuner vedr. rådgivning og sparring ift. borgere med spiseforstyrrelser.

Rammeaftalen indebærer, at de syddanske kommuner kan købe konsulentydelser til en fastsat pris.

Kommuner og sociale botilbud fra de 22 syddanske kommuner kan henvende sig for at få konkret rådgivning og sparring om borgere med spiseforstyrrelser.

Typisk drejer henvendelserne sig om særligt komplekse borgere, hvor kommunen eller botilbuddet har behov for at afprøve noget nyt.

Pomonahusets have

APPFWU02V