Skip til primært indhold

Samarbejde med netværket

Vi taler løbende med dig om netværkets betydning, og vi opfordrer dig til at inddrage din familie eller pårørende, da vi betragter netværk som en ressource.

Tilbud om netværksstøtte

Borgere over 18 år tilbydes netværksstøtte, og ved borgere under 18 år vil familien eller pårørende altid blive involveret.
 

Samtalerum

Samtalerum med to lænestole og et lille bord.

Vi arbejder med familier og familiedynamikker

Mange familier er på et tidspunkt blevet inddraget som medbehandlere af spiseforstyrrelsen. Når en borger flytter ind hos os, overtager vi behandlerdelen, og vi ønsker at aflære familierne at være medbehandlere.

Derfor arbejder vi med, at familierne lærer at være familierne igen og sammen udforsker de dynamikker, der er i familien.

Netværksmøder med familie og pårørende

Vi anbefaler netværksmøder, hvor vi indkalder familie eller pårørende. Et netværksmøde varer typisk 2-3 timer, og kontaktpersoner fra teamet omkring borgeren deltager. Borgerne deltager i det omfang, de har lyst og kan.

Netværksmøder afholdes efter behov eller op til bestemte begivenheder som fx ferie eller jul for at forventningsafstemme. 

Inddragelse af netværk på borgernes præmisser

De fleste af vores borgere er over 18 år, og derfor bestemmer de, i hvor høj grad de ønsker at inddrage familie eller pårørende i deres behandling. Vi har kun mulighed for at videregive oplysninger om borgeren, hvis borgeren har givet samtykke til det.

Vi står dog altid til rådighed til en samtale med en pårørende, selvom vi ikke kan fortælle noget om borgeren uden deres samtykke.

APPFWU02V