Skip til primært indhold

Ungehuset Røjleskov er åbnet i november 2023

Region Syddanmark har åbnet et nyt delvist lukket tilbud i Strib tæt ved Middelfart. Der er plads til 8 unge i alderen 12-17 år.

Målgruppen er sårbare unge

De unge har forskellige vanskeligheder fx udadreagerende og kriminel adfærd, misbrugsproblematikker eller psykiatrinære problemstillinger.

De kan have været udsat for omsorgssvigt, overgreb eller traumer. De kan komme fra socialt belastede eller marginaliserede miljøer, og ofte har de haft en manglende eller mangelfuld skolegang.

Omdrejningspunktet i den faglige indsats er rehabilitering, ressourcer og resocialisering. 

Adresse og kontakt til Ungehuset Røjleskov

Adressen er Billeshavevej 49, 5500 Middelfart. 
Ungehuset Røjleskov kan kontaktes på telefonnummer 99440520.

Ungehuset Røjleskov set udefra

Ungehuset Røjleskov

Anbringelsesgrundlag

De unge kan komme fra hele landet og anbringes på forskellige grundlag. Ungdomskriminalitetsnævnet og det kommunale Børn og Ungeudvalg i kommunerne kan træffe afgørelse om anbringelse på en delvist lukket institution. Derudover kan der afsones alternativt.

Ungehuset Røjleskov tilbyder ophold og behandling for børn og unge jf. Servicelovens §66 stk. 1 nr. 7.

Multibane set fra hjørnet

Multibanen ved Ungehuset Røjleskov

Rammerne i Ungehuset Røjleskov

Ungehuset Røjleskov er blevet istandsat i forbindelse med åbningen, og de første unge er flyttet ind.

Værelser er indrettet med nye møbler, og de unge skal være med til at bestemme, hvad der skal hænge på væggene.  

Huset er inddelt i to fløje med hver sin mindre stue. I husets hjerte er der en stor fælles stue, hvor der afholdes fælles aktiviteter fx hygge med film eller spil. Derudover har Ungehuset Røjleskov en aktivitetssal, hvor der står et billardbord og bordtennis bord.

Nedenfor kan huset ses udefra og indefra.  

Om delvis lukkede institutioner

Anbringelse på en delvis lukket institution kan anvendes, når den unges adfærd ikke kan håndteres i et mindre indgribende tilbud.

En delvis lukket institution er en anbringelsestype placeret imellem et åbent opholdssted og en sikret institution. Indsatsen tilrettelægges mindre indgribende end på en sikret døgninstitution, da tilbageholdelse og fastholdelse kan begrænses til perioder, hvor den unge har behov for en insisterende indsats i den socialpædagogiske behandling.

Forstander og afdelingsleder

Lena Schødt Sørensen

Forstander

Egely og Ungehuset Røjleskov


21786359

Birthe Bjørn Pedersen

Afdelingsleder

Ungehuset Røjleskov


24600588
APPFWU01V