Skip til primært indhold

Ungehuset Røjleskov åbner i november 2023

Region Syddanmark åbner et nyt tilbud til sårbare unge i alderen 12-17 år. På Billeshavevej 49 i Strib, tæt ved Middelfart, åbner Ungehuset Røjleskov. Det er en delvis lukket institution, hvor der er plads til 8 unge.

Målgruppen er sårbare unge

De unge har forskellige vanskeligheder fx udadreagerende og kriminel adfærd, misbrugsproblematikker eller psykiatrinære problemstillinger.

De kan have været udsat for omsorgssvigt, overgreb eller traumer. De kan komme fra socialt belastede eller marginaliserede miljøer, og ofte har de haft en manglende eller mangelfuld skolegang.

De unge kan komme fra hele landet og anbringes på forskellige grundlag. Ungdomskriminalitetsnævnet og det kommunale Børn og Ungeudvalg i kommunerne kan træffe afgørelse om anbringelse på en delvist lukket institution. Derudover kan der afsones alternativt.

Vi søger medarbejdere fra 1. oktober

I juli og august vil Ungehuset Røjleskov slå en række stillinger op. Vi skal bruge ca. 25 dygtige medarbejdere til at levere en højt specialiseret indsats til de unge, som bor i huset. 

Omdrejningspunktet i den faglige indsats er rehabilitering, anerkendelse og resocialisering. Arbejdet tager afsæt i en kognitiv og mentaliseringsbaseret miljøterapi, som praktisk understøttes af konkrete metoder. 

Om delvis lukkede institutioner

Anbringelse på en delvis lukket institution kan anvendes, når den unges adfærd ikke kan håndteres i et mindre indgribende tilbud.

En delvis lukket institution er en anbringelsestype placeret imellem et åbent opholdssted og en sikret institution. Indsatsen tilrettelægges mindre indgribende end på en sikret døgninstitution, da tilbageholdelse og fastholdelse kan begrænses til perioder, hvor den unge har behov for en insisterende indsats i den socialpædagogiske behandling.

APPFWU01V