Skip til primært indhold

Pomonahuset

Pomonahuset er et højt specialiseret botilbud til unge og voksne, som lider af alvorlige spiseforstyrrelser.

Pomonahuset ligger på Vestfyn og har plads til 12 borgere

Pomonahuset ligger i Udby tæt ved Nørre Aaby på Vestfyn. Adressen er Limosegyden 6D, 5580 Nørre Aaby.

Pomonahuset består af 2 huse: 
Ungehuset med 4 pladser og voksenhuset med 8 pladser. 

Ledige pladser

Pr. 1/5-24 er der 1 ledig plads i ungehuset og 1 ledig plads i voksenhuset. 

Pomonahusets målgruppe

Pomonahusets målgruppe er unge (15-18 år) og voksne (18-40 år) med langvarige og svære spiseforstyrrelser. Spiseforstyrrelsen er kombineret med andre problematikker af betydelig karakter herunder personlighedsforstyrrelse, forandret virkelighedsopfattelse, OCD, lettere autisme, angst og depression.

Pomonahuset arbejder ud fra 3 søjler

  • Sikre overlevelse
  • Skabe motivation
  • Skabe forandring

Overlevelse betyder, at vores medarbejdere gør alt, hvad de kan, for at sikre borgernes overlevelse igennem en fast struktur på måltider og kostplaner samt en plan for sundhedsfaglig koordinering og opfølgning.

Motivation betyder, at vi arbejder rehabiliterende med borgerne og støtter dem i at komme sig af spiseforstyrrelsen. Fokus er især på fastholdelse eller etablering af netværk, uddannelse og fritidsinteresser som motivationsskabende faktorer.

Forandring betyder, at borgerne skal have et oprigtigt ønske om at forandre sit liv og blive fri fra spiseforstyrrelsen.

Kort sagt samarbejder Pomonahuset med borgere med svære spiseforstyrrelser igennem en rehabiliterende tilgang for at øge den enkelte borgers livsværdi og indflydelse på eget liv.

Socialstyrelsens anbefalinger

Pomonahuset følger anbefalingerne fra Socialstyrelsen, og vores metoder baserer sig på evidens og anerkendt forskning.

Læs Socialstyrelsens nationale retningslinjer for rehabilitering til borgere med svære spiseforstyrrelser her. 

Pomonahuset

Afdelingsleder

Henrik Jurs

Afdelingsleder

Pomonahuset


29365620
APPFWU02V