Skip til primært indhold

Kingstrup

Kingstrup er et højt specialiseret tilbud til mobile borgere over 18 år, der har pådraget sig en ikke-fremadskridende hjerneskade som ung eller voksen. Tilbuddet omfatter længerevarende botilbud (§ 108), midlertidigt botilbud (§ 107) samt aktivitets- og samværstilbud (§ 104).

Målgruppen

Målgruppen på Kingstrup er kendetegnet ved, at følgerne af skaderne i hjernen kan være af både fysisk, kognitiv, psykisk og kommunikativ karakter. Det afhænger af skadens omfang og placering samt den ramtes personlighed, alder og erfaring på skadestidspunktet.

Erhvervet hjerneskade kan føre til både synlige og skjulte funktionsforstyrrelser. De mentale og kommunikative funktionsnedsættelser (kognitive) er ofte en større udfordring, end de fysiske funktionsnedsættelser.

Der kan være tale om problemer med orientering, opmærksomhed, indlæring, hukommelse, eksekutive og emotionelle funktioner samt afasi.

Erhvervet hjerneskade kan medføre forandringer i personlighed og/eller adfærd, hvilket bl.a. kan ses i form af irritabilitet, svigtende hæmninger, eufori, impulsivitet, aggressive udbrud og/eller selvskadende adfærd.

Borgerne på Kingstrup kan have behov for støtte til:

  • At arbejde hen imod mål og drømme for eget liv
    impuls- og affekthæmning
  • At danne overblik og skabe struktur i hverdagen
  • Hukommelsesunderstøttelse eller indarbejde
  • Kompensationsstrategier og/eller hjælperedskaber.

Personalet på Kingstrup leverer en rehabiliterende indsat, som har til formål at yde den styring, støtte eller guidning, der er behov for, for at borgeren kan leve sit liv så selvstændigt som muligt.

Indsatsen aftales mellem borger og kommune og leveres af det tværprofessionelle personale på Kingstrup, som er sammensat af neuropædagoger, pædagoger, SSA'er og omsorgsmedhjælpere, der er organiseret i team omkring borgeren.

Her kan du se en video om Kingstrup

Se en video om Kingstrup på Youtube (bemærk: for at se video, skal du acceptere 3. parts cookies).

Omgivelserne ved Kingstrup

Kingstrup ligger imellem Gelsted og Ejby med cirka 4 km til begge byer. Kingstrup er placeret i landlige omgivelser med marker til alle sider.

Der er togstation og indkøbsmuligheder i både Gelsted og Ejby. 

Afdelingsledere

Nethe Junkerby

Afdelingsleder

Kingstrup


29668802

Maibritt Kibsgaard

Afdelingsleder

Kingstrup


24965616
APPFWU02V