Skip til primært indhold

Centret har 5 afdelinger med forskellige specialer

Egely 

Egely er en sikret døgninstitution med sikrede og særligt sikrede pladser (§ 66 stk. 1, nr. 7 jf. § 63 b) til kriminalitetstruede børn og unge mellem 15 og 17 år. Der kan dispenseres for alderskravet ned til 10 år. 

Ungehuset Røjleskov

Ungehuset Røjleskov er en delvist lukket institution (§ 66 stk. 1, nr. 7) for unge 12-17 år. 

Syrenparken 

Syrenparken er et botilbud (§§ 107 og 108) til voksne med svære psykiske lidelser. Syrenparken tilbyder også bostøtte (§ 85).

Pomonahuset

Pomonahuset er et botilbud (§ 107), der også tilbyder bostøtte (§ 85) til unge voksne med alvorlige spiseforstyrrelser. 

Kingstrup

Kingstrup er et bo- og dagtilbud (§§ 107 og 108) til ikke plejekrævende voksne med erhvervet hjerneskade. Kingstrup har også et aktivitets- og samværstilbud (§ 104).

Centerledelsen

Susanne Peyk

Centerchef

Socialcenter Lillebælt


99442201
Heidi Lindberg Jensen

Heidi Lindberg Jensen

Vicecenterchef

Socialcenter Lillebælt


29336428
APPFWU02V