Skip til primært indhold

Sundhedsfaglig koordinering

I Pomonahuset har vi stor fokus på din somatiske tilstand – vi skal i samarbejde med dig sikre din overlevelse, før du kan arbejde med at skabe nyt indhold i dit liv.

Sundhedsfaglig koordinering

Vi har sundhedsfaglige medarbejdere tilknyttet det team, der er omkring dig. De sørger for den sundhedsfaglige koordinering før og under indskrivning i Pomonahuset.

Vores sundhedsfaglige medarbejdere sørger for løbende at samle overblikket over medicinen, som du får ordineret af forskellige behandlere, og vi trækker jævnligt på apoteket til gennemgang af din medicin.

Stole og klaver.

Musikhjørne med lænestole og klaver.

Tørrede blomster og musikhjørne. På klaveret står en plante.

Musikhjørnet er pyntet med planter og tørrede blomster.

Samtykke til at kontakte behandlere 

Ved indskrivning indhenter vi dit samtykke vedrørende kontakt til behandlere. Dermed har vi mulighed for at tage kontakt til relevante afdelinger i psykiatrien, sygehusene og evt. andre relevante samarbejdspartnere. Vi informerer dig altid, inden vi henvender os til andre behandlere.

Aftaler om behandlingsansvar 

Ved indskrivning laver vi også en forventningsafstemning med relevante behandlere om, hvem der har behandlingsansvar ift. konkrete sundhedsfaglige opgaver.

Kontakt til praktiserende læge 

Vi etablerer kontakt til din praktiserende læge, så lægen kan ordinere vitaminer og evt. medicin, som du har brug for. 

Sammen med borgeren laver vi en plan for sundhedsfaglige tjek

I samarbejde med dig laver vi en plan for fx blodprøvetagning, EKG og vejning, og vi har løbende sundhedsfaglig opfølgning med dig. Alle forløb er individuelt tilrettelagt, og kravene til dig tilpasses løbende.

Det er vigtigt for os, at du både kan mærke, at vi ser og støtter dig, og at du samtidig selv har et ansvar for din somatiske tilstand.

Ingen sondemad

I Pomonahuset bruges ikke sondeernæring, ernæringsdrikke eller tvang. Du skal frivilligt følge din kostplan.

Udflytning fra Pomonahuset 

Under udslusning fra Pomonahuset er vi bindeled til andre behandlere, og sørger for at lave konkrete aftaler ved overgangen til et andet tilbud eller egen lejlighed.

APPFWU01V