Skip til primært indhold

Indskrivningstid og udflytning

Den forventede indskrivningstid er 3-4 år.

Målet er, at du efter at have boet i Pomonahuset i 3-4 år kan flytte i et mindre indgribende botilbud, eller at du kan bo i egen lejlighed uden tilknytning til et botilbud evt. med § 85 støtte fra kommunen. 

Plan for udflytning

Et halvt år før din forventede udflytning laver vi i samarbejde en plan for det sidste halve års forløb for at sikre en god udslusning.

§ 85 bostøtte efter udflytning

Nogle gange ønsker du eller kommunen, at Pomonahuset skal stå for § 85 bostøtte i en begrænset periode, efter at du er flyttet fra Pomonahuset. Det aftaler vi i samarbejde med dig og kommunens sagsbehandler.

Bostøtten vil typisk bestå af, at en medarbejder fra Pomonahuset kommer på besøg i dit nye hjem 2-3 gange om ugen af en times varighed i en aftalt periode fx i 6 måneder.

Haven ved ungehuset.

APPFWU01V