Gå til indhold
FORSIDEN | PRINT |

Frise SCLTil Region Syddanmarks hjemmesideTil forsiden

Pomonahuset

Pomonahuset tilbyder et højt specialiseret botilbud til unge voksne over 18 år, som lider af alvorlige spiseforstyrrelser, og som derfor har brug for en massiv og varieret støtte for at mestre eget liv.

Pomonahuset set fra haven, som deles med Syrenparken

Pomonahuset ligger ved siden af Syrenparken og deler de grønne områder. 

Målgruppen

Målgruppen er unge mennesker, som igennem en længere årrække har været plaget af spiseforstyrrelser, eventuelt med gentagne indlæggelser. Der kan typisk være unge, som ud over spiseforstyrrelser, har andre lidelser. Den forventede indskrivningstid er på mellem ét og højest tre år, hvorefter den unge forventes at kunne bo i egen bolig. Huset har plads til 4 beboere i Børkop.

Tilgang og Metoder

Kerneydelsen I Pomonahuset omfatter 3 delelementer mad-motivation-forandring, som i det daglige koordineres i forhold til den unges proces.Tilgangen er rehabiliterende og recovery-orienteret med henblik på at den unge skal blive fri af sin spiseforstyrrelse og kunne leve et selvstændigt  ungdomsliv i egen bolig.

Vi følger de faglige anbefalinger for Socialstyrelsen og vores metoder baserer sig på evidens og anerkendt forskning. Vi har en lang erfaring og praksis i arbejdet med unge der lider af spiseforstyrrelser, som vi bringer i anvendelse i forhold til den unge
Ud over den målrettede tilgang til spiseforstyrrelsen, arbejder vi med den enkelte ud fra både kognitiv, psykodynamisk og systemisk tilgang. 

Mad

Vi arbejder med mad, motion og vægt i forhold til den unge i en fast dagstruktur. Det gør vi for at sikre et fysisk og psykisk velbefindende. Der arbejdes med faste kostplaner og motionsaftaler i samarbejde med Pomonahusets diætist.

Motivation og forandring 

Vi arbejder i høj grad med motivation, da ønsket om at blive rask altid vil være ambivalent. Vi støtter de unge i at finde det der giver glæde i livet, fx familie, venner, fritid og arbejde. Desuden hjælper vi med at støtte den unge i at genetablere kontakten til netværk, opstart på fritidsaktiviteter, praktik osv. Vi bestræber os på at støtte den unge til at skabe et liv som giver glæde og mening, og dermed lysten til at gå i mod spiseforstyrrelsen.

For at skabe en forandring støtter vi den unge gennem samtaler med personalet, mindfulnes, kunsterapi og kropsarbejde, for herved at skabe en forandring i tænkning og i forståelse af egen situation.

Dagligdagen i Pomonahuset

Dagligdagen i huset er bygget op omkring 5 faste måltider samt mulighed for samværstid. De unge, der bor i huset, er i forskellige faser af deres forløb. Nogen er fx i gang med uddannelse, praktik eller deltager i forskellige fritidsaktiviteter.
Vi har gang i forskellige ting i perioder, efter hvad de unge der bor i huset vægter. Kreativ, kortspil eller se filmserier. Vi bruger meget humor, og har i vores hus, meget latter, sjov og skøre påfund. Det sætter vi stor pris på. Livet med en spiseforstyrrelse er svært nok i sig selv. I perioder tager vi på ture ud af huset, i andre perioder er vi meget i Pomonahuset. Vi har altid nogle arrangementer som relaterer sig til årstid eller højtid som kommer.  

Grundlæggende så følger vi de faglige anbefalinger fra Socialstyrelsen.

Personalets kompetencer

Personalet er tværfaglig sammensat. Udover erfaring med spiseforstyrrelser har personalet en bred erfaring fra andre områder. Vi er sygeplejersker, pædagoger, ergoterapeuter, assistenter, socialrådgivere og diætister. Derudover har personalet efteruddannelser inden for kognitiv teori, systemisk terapi, psykodynamisk terapi, mindfulnes, kunstterapi, rideterapi og kropsarbejde.
Personalet modtager naturligvis løbende supervision. 

 


Senest opdateret den 18-09-2020
Skriv til SocialområdetTilgængelighedserklæring