Skip til primært indhold

Hvordan søges en plads i Ungehuset Røjleskov?  

Kommunen udfylder et digitalt anmodningsskema i anmodningsportalen, som efterfølgende automatisk bliver sendt til Socialområdets Matchningsteam.

Matchningsteamet sender anmodningen videre til Ungehuset Røjleskov, som vurderer, om og hvordan vi fagligt kan imødekomme den unges støttebehov.

Læs mere om, hvordan man anmoder om en plads på en af Region Syddanmarks tilbud og find Anmodningsportalen her.

Takst 

Takstbladet for Socialcenter Lillebælt kan ses her. 

Hvilke informationer skal kommunen have klar ved anmodningen? 

For at få det mest effektive og optimale matchningsforløb, er det vigtigt, at Matchningsteamet har alle de relevante informationer og dokumenter om borgeren. Matchningsteamet tilstræber at gennemføre et matchningsforløb indenfor 10-15 hverdage, hvis alle relevante dokumenter er til stede.

Nedenfor ses en oversigt over mulige relevante dokumenter:

Borgerens sociale forhold:

- Aktuel situation
- Social historie
- Aktuelt dagtilbud
- Forsørgelsesgrundlag
- Evt. domme

Borgerens funktionsniveau, støttebehov og udviklingsmuligheder:

- ICS beskrivelse

Redegørelser:

- VISO
- Psykologisk udredning
- Mentalerklæring
- Andet der beskriver borgerens funktionsniveau

Borgerens helbredsmæssige forhold:

- Diagnoser
- Status vedr. helbredsforhold/handicap
- Medicin
- Aktuel behandling (psykiatrisk-, psykologisk-behandling, fysioterapi)
- Misbrugsproblemer
- Øvrige relevante udskrivningspapirer, helbreds-,speciallæge- og neurologiske erklæringer m.m.

Forstander og afdelingsleder

Lena Schødt Sørensen

Forstander

Egely og Ungehuset Røjleskov


21786359

Birthe Bjørn Pedersen

Afdelingsleder

Ungehuset Røjleskov


24600588
APPFWU02V