Skip til primært indhold

Faglige metoder

Syrenparken arbejder med recoverybaserede metoder og efter rehabiliterende principper.

Syrenparken arbejder med recoverybaserede metoder og efter rehabiliterende principper.

Det betyder, at indsatsen med borgeren enten har et vedligeholdende, genoptrænende eller udviklende perspektiv samt tværfaglige elementer.

Vi arbejder med:

  • Relationer
  • Ressourcer
  • Psykoedukation
  • Sociale og praktiske færdigheder

Hverdagen tilrettelægges i samarbejde med borgeren og med fokus på den enkeltes behov og individuelle plan.

På Syrenparken arbejder vi med forskellige faglige metoder herunder:

  • Low arousal 2 (LA2)
  • Undervisning i stemmehøring og selvhjælpsgrupper
  • Nada øreakupunktur
Haven om vinteren.

Haven ved Syrenparken med frost.

LA2

Syrenparken er i gang med at implementere LA2, hvor der arbejdes med borgernes trivsel og mestringsstrategier. Konkret foregår det ved, at borgerne i samarbejde med medarbejderne udfylder LA2 planer; trivselsplan, tryghedsplan og læringsplan.

Syrenparken har uddannet 11 LA2 instruktører, som skal varetage den løbende undervisning i LA2 til nyansatte kolleger. 4 medarbejdere er under uddannelse. 

Derudover er 1 borger uddannet og yderligere 1 borger under uddannelse til LA2 instruktør for at understøtte, at borgerspektivet inddrages i implementeringen og undervisningen. 

Undervisning i stemmehøring

Syrenparken tilbyder undervisning i stemmehøring til borgerne. Mange stemmehørere kommunikerer med deres stemmer, men ofte på en destruktiv måde. Formålet med undervisningen er at hjælpe kommunikationen i en konstruktiv retning. For nogle stemmehørere kan en enkelt undervisning være givende, mens andre kan have behov for et mere omfattende tilbud.

Selvhjælpsgrupper til at udveksle erfaringer og strategier med stemmehøring
Borgere, der hører stemmer, bliver tilbudt at deltage i selvhjælpsgrupper, hvor der er mulighed for at udveksle erfaringer og strategier i forhold til stemmerne.

Gruppedeltagerne er med til at bestemme, hvor ofte samt hvilken form og indhold, møderne skal have.

Nada øreakupunktur

Øreakupunktur benyttes efter behov og til langtidsbehandling.

Behandlingen er virksom ved angst, søvnløshed, fysisk og psykisk uro, anspændthed, irritabilitet, abstinenser og stoftrang.

Behandlingen betragtes som fri for bivirkninger.

APPFWU02V