Skip til primært indhold

Pædagogik og metoder

Kingstrup arbejder rehabiliterende for, at borgerne oplever et så selvstændigt og meningsfuldt liv som muligt.

Faglige tilgange

Kingstrups personale er uddannet i neuropædagogik, som er den gennemgående metode på tilbuddet.

Borgerne tilbydes også andre faglige metoder efter behov såsom fysioterapi og NADA øreakupunktur.

En hverdag med faste rammer

Borgernes hverdag er lagt i faste og genkendelige rammer med udgangspunkt i den enkeltes ønsker og behov. Det skaber tryghed og ro hos borgerne.

Rehabiliterende principper

Kingstrup arbejder efter rehabiliterende principper. Det betyder, at vi samarbejder med borgeren om at:

  • Borgeren fastholder et funktionsniveau længst muligt
  • Borgeren udvikler egne evner og potentialer
  • Borgeren vender tilbage til at kunne noget, som borgeren kunne tidligere.
  • Personaler er uddannet i neuropædagogik, som er den gennemgående metode på tilbuddet
APPFWU01V