Skip til primært indhold

Samarbejde med pårørende

Egely ønsker at inddrage den unges familie og netværk for at styrke netværkets engagement i den unge.

Samarbejdet med pårørende

Det er vores mål, at netværkets engagementet i den unge fortsætter, når anbringelsen slutter. Derfor er det vigtigt for den unges udbytte af opholdet på Egely, at vi har et godt samarbejde med den unges familie og netværk. 

Pårørende kan både være familie, venner og andre ressourcepersoner 

Pårørende kan både være forældre, familie, venner og andre ressourcepersoner i den unges nære kreds. Det vigtigste er, at personerne varetager den unges interesser.

Egely har ikke mulighed for at oprette et bruger- og pårørenderåd

Egely kan af praktiske grunde desværre ikke opfylde bestemmelsen om bruger- og pårørenderåd.

Vi optager unge fra hele landet, og den gennemsnitlige opholdslængde begrænser muligheden for at inddrage de unge og pårørende i et råd.

APPFWU01V