Skip til primært indhold

Ydelsesbeskrivelser og indsatser

Egely kan tilbyde unge screening for psykiatriske problemstillinger, træning i vredeshåndtering, psykologisk undersøgelse samt kognitiv- og personlighedsmæssig undersøgelse.

Screening for psykiatriske problemstillinger

Egely tilbyder de unge på sikrede og særligt sikrede afdelinger screening for at afdække et eventuelt behov for psykiatrisk udredning.
Screeningen er et tilbud til de børn og unge, som ikke i forvejen har fået en psykiatrisk udredning.

Forudsætningen for en screening er, at der er givet samtykke fra forældremyndighedsindehaveren og den unge, der er fyldt 15 år. Screeningen bliver foretaget af Egelys psykolog.

Tilbud om telepsykiatri

Egely har en særlig aftale med en fast overlæge ved Børne-Ungepsykiatrisk afdeling ved OUH således, at barnet/den unge med hjælp fra psykologen på Egely kan fremlægge sine spørgsmål. Der kræves på forhånd underskrift fra den unge og en af forældrene.

Samtalen er uforpligtende og kan ikke føre hverken til indskrivning eller indlæggelse. Men samtalen med lægen kan måske hjælpe den unge til at arbejde med sig selv eller søge anden hjælp. Efter behov samarbejder Egely med børne-unge psykiatrien i hele landet.

ART - træning i vredeshåndtering og sociale færdigheder

Egely tilbyder anbragte unge et træningsprogram, som hedder ART. Det står for Aggression Replacement Training og er et kognitivt træningsprogram, der skal hjælpe de unge med at få en bedre adfærd.

Programmet træner de unge i at håndtere den del af deres adfærd, som skaber problemer. Sigtet er at mindske deres risiko for at lave ny kriminalitet.
Programmet består af 30 lektioner og indeholder træning i vredeskontrol, social færdighedstræning og moralsk omtanke.

Målet er, at de unge

  • Bliver bedre til at håndtere konflikter og aggressivitet
  • Opnår sociale færdigheder, der er nødvendige for at kunne fungere i en almindelig dagligdag samt under uddannelse og i beskæftigelse
  • Opnår sociale kompetencer til at indgå i sociale sammenhænge med andre, også med jævnaldrende.

Psykologisk undersøgelse

En kognitiv psykologisk undersøgelse består af kognitive prøver, der kan beskrive den unges generelle intelligensniveau samt kognitive styrker og svagheder.

Undersøgelsen kan være relevant, hvis man ønsker at afgøre, hvor den unge befinder sig sammenlignet med gennemsnittet for aldersgruppen i forhold til kognitive færdigheder.

Undersøgelsen giver anbefalinger omkring, hvordan skole og arbejde bør blive tilrettelagt og giver konkrete eksempler på, hvordan eventuelle vanskeligheder kommer til udtryk i dagligdagen på Egely.

Kognitiv- og personlighedsmæssig undersøgelse

Undersøgelsen omfatter en afdækning af både kognitive og personlighedsmæssige ressourcer og svagheder.
Vi anvender de samme prøver som i det retspsykiatriske system, hvor den unge ikke kan påvirke testresultaterne i en bestemt retning.

Udover kognitive styrker og svagheder vurderer vi blandt andet empati, selvforståelse og relationskompetence. Vi vurderer også, hvordan den unge aflæser omverdenen, tolker og sammensætter sine sanseindtryk samt kvaliteten af tænkningen.

Undersøgelsens resultaterne bliver vurderet i sammenhold med tidligere beskrivelser af den unge og ud fra iagttagelser fra dagligdagen på Egely.

Ud fra undersøgelsen bliver der givet nogle anbefalinger om omfanget af den behandling, den unge behøver. Det gælder både personlighedsmæssigt, psykiatrisk og skole- og erhvervsmæssigt.

Ydelsesbeskrivelse 

Du kan læse Egelys ydelsesbeskrivelse her. 

APPFWU02V