Skip til primært indhold

Den pædagogiske opgave

Det overordnede mål for indsatsen på de sikrede institutioner er at forebygge, at de unges situation får risikable sociale, kulturelle, materielle og personlige konsekvenser for dem selv eller deres omverden.

Den pædagogiske opgave arbejder for at

  • Den unge ikke skades, skader sig selv eller andre, herunder begår ny kriminalitet
  • Skabe et kendskab til den unges behov og situation
  • Give den unge mulighed for at få et hverdagsliv, der understøtter den unges sociale, materielle, kulturelle og personlige udvikling
  • Skabe en forbedring af den unges sociale, kulturelle, materielle og personlige situation, så den unge har bedre handlemuligheder efter opholdet
  • Skabe et grundlag for udslusning af den unge og en evt. efterfølgende indsats ved at hjælpe, forbedre og motivere den unge til at forbedre sin situation

Omsorg for og træning med de unge

Udmøntningen af sikringsopgaven på Egely består af omsorg, træning, læring og udredning. Målene flugter med Danske Regioners mål.

Målene skal tilsammen medvirke til, at de unge under anbringelsen vedligeholder, udvikler og/eller udvider deres handlerepertoire og efter opholdet bliver mere prosociale. Målene er dermed rehabiliterende.

Menneskesyn

Egelys menneskesyn udtrykker de værdier, som vi tilgår arbejdet med. Vi betragter alle mennesker som ligeværdige, at forandring er mulig, og at det er de givne vilkår og betingelser, der afgør, hvordan mennesker udfolder sig.

APPFWU01V