Skip til primært indhold

Pårørendesamarbejde

Syrenparken er et åbent hus, og som pårørende kan du besøge borgere ud fra de aftaler, som borgeren og du laver sammen.

Hvem er pårørende?

Borgeren bestemmer selv, hvem der er pårørende for den enkelte. Det kan være forældre, kæreste, børn, søskende, venner, en kollega eller skolekammerat.

Pårørende er vigtige for borgeren og for os

Vi betragter pårørende som betydningsfulde og som en vigtig del af borgerens liv.

Derfor ønsker vi, at du som pårørende anerkendes og inddrages som en ressource i samarbejdet med borgeren. Vi arbejder ud fra, at borgeren får mulighed for at komme sig og skabe et tilfredsstillende liv efter eget valg. Dette skal i størst mulig udstrækning foregår i samarbejde med de pårørende, som borgeren ønsker som aktivt deltagende.

Syrenparkens have med træer og buske.

Haven ved Syrenparken.

Gensidig forventningsafstemning

En vigtig forudsætning for det gode samarbejde er, at vi - borger, personale og pårørende - hurtigst muligt får afstemt gensidige forventninger.

Det gør vi eksempelvis via:

  • Netværksmøder
  • Udarbejdelse af netværkskort, hvor vi afdækker borgers netværk/pårørende
  • Statusmøder
  • Åben dialog
  • Sociale arrangementer mv. 

Vi taler gerne med pårørende og borgeren om det, der er svært

Vi er optaget af dialogens betydning og muligheder. Hvis du som pårørende ønsker hjælp til at tale om noget, som er svært imellem dig og din pårørende, står vi til rådighed. Som udgangspunkt taler vi med jer og borgeren sammen.

Tavshedspligt og samtykke

Personalet på Syrenparken har tavshedspligt. Tavshedspligten omfatter fortrolige oplysninger om personlige og økonomiske forhold fx indlæggelser, misbrug, privatøkonomi mv. Når oplysninger er fortrolige, betyder det, at personalet er begrænset ift. at videregive disse.

Samtykkeerklæring fra borgeren 

Borgeren kan skrive under på en samtykkeerklæring, som tillader os at dele fortrolige oplysninger med pårørende. Dette er naturligvis en sikring af, at borgeren selv bestemmer over, hvem de ønsker involveret i dialogen og samarbejdet.

Tavshedspligten er ikke en hindring for at tale med og lytte til pårørende

Hvis der ikke ligger en samtykkeerklæring, må vi stadig gerne modtage informationer, uden at det er i strid med tavshedspligten. Tavshedspligten er således ikke en hindring for at lytte til og tale med jer som pårørende, men lovgivningen bestemmer, hvad personalet kan tale om.

APPFWU02V