Skip til primært indhold

Indskrivning og statusmøder

Når en borger indskrives på Kingstrup, sker det på baggrund af en faglig vurdering af borgerens behov og ønsker.

Individuel plan

Når en borger flytter ind på Kingstrup, vil borgeren i samarbejde med sin sagsbehandler have en§141 handleplan med. Handleplanen er grundlaget for samarbejdet om og arbejdet med borgerens mål og delmål.

Borgernes behov for støtte vurderes med afsæt i neuropsykologiske udredninger og fagligt materiale fra genoptræningsforløb og tidligere tilbud og indsatser.

Vurderingen tager udgangspunkt i borgerens ønsker om og behov for at modtage tilbud, der fx involverer samvær med andre borgere.

Nogle borgere har behov for et tilbud med egen bolig eller behov for rammer, hvor der ikke er forstyrrelser fra andre.

Indskrivning på Kingstrup

Tilrettelæggelse af tilbuddet vurderes med afsæt i neuropsykologiske udredninger og fagligt materiale fra genoptræningsforløb og tidligere tilbud og indsatser.

Vurderingen tager udgangspunkt i borgerens ønsker om og behov for at modtage tilbud, der fx involverer samvær med andre borgere.

Nogle borgere har behov for et tilbud med egen bolig eller behov for rammer, hvor der ikke er forstyrrelser fra andre.

Der afholdes årligt statusmøde med evaluering af indsatsmål

En gang årligt udarbejdes et statusoplæg, hvor borgeren sammen med teamet evaluerer på de mål og delmål der har været arbejdet med.

Statusmødet er et møde mellem borgeren og sagsbehandler, hvor botilbud og evt. dagtilbud er repræsenteret, ligesom relevante eksterne samarbejdspartnere og pårørende kan deltage, i det omfang borgeren ønsker det.

På statusmødet vil det kommende års indsatser blive aftalt med borgeren og sagsbehandler og det kommende års indsatsplan aftales mellem parterne.

APPFWU01V