Skip til primært indhold

Værksteder

Værkstedernes fælles formål er at tilbyde de unge en meningsfuld beskæftigelse, der tilgodeser deres behov og udvikler og styrker deres tro på sig selv. I praksis betyder det, at de unge indgår i forløb, der træner deres praktiske færdigheder og giver dem viden om fagenes teori.

Undervisningsforløbene handler især om at reparere ting eller forme og skabe produkter, og samtidig underviser vi i sikkerhed og arbejdsmiljø.

Målet for arbejdet i værkstederne er at give de unge arbejdsglæde, erhvervstræning og en mulighed for at få afklaret deres ressourcer.

Målet med værkstedsarbejdet

  • At værkstederne vækker interessen for et håndværk eller inspirerer de unge til at begynde en erhvervsuddannelse eller et andet forløb efter opholdet på Egely
  • At de unge opdager, at de er gode til noget og får en tro på, at de har mulighed for at udvikle sig og lære mere
  • At de opnår viden om og færdigheder i fagenes teknikker, værktøj og sikkerhedsforhold, samt at de får indblik i en arbejdspladskultur
  • At de unge oplever opholdet på Egely som meningsfyldt
  • At deres ressourcer og vanskeligheder er velbeskrevne, når de forlader Egely.

Undervisningen på værkstederne bliver varetaget af lærere med stor brancheerfaring og kendskab til unge mennesker og deres behov.

Træværkstedet

Træværkstedet tilbyder en bred introduktion til træ og snedkerområdets maskiner og værktøj. De unge får mulighed for at afprøve værktøj ud fra deres egne ideer og formåen. Desuden bliver arbejdsopgaverne tilrettelagt, så de er med til at afklare de unges faglige kompetencer.

Metal- og mekanikværkstedet

I metal- og mekanikværkstedet tilbyder vi arbejdsopgaver i forskellige sværhedsgrader inden for smede- og mekanikerfaget.

Smedeværkstedet giver mulighed for produktion af lysestager, lampeskærme, grill og meget andet.

I mekanikværkstedet arbejder vi typisk med diverse reparationer af biler, knallerter, havetraktor og andre relevante opgaver.

Medieværkstedet

Medieværkstedet giver mulighed for at arbejde med IT, foto, video, design, kommunikation og andre grene inden for feltet.

Ung i gang med arbejdet på træværkstedet.
APPFWU01V