Gå til indhold
FORSIDEN | LÆS OP | REN TEKST | PRINT |

Frise SCLTil Region Syddanmarks hjemmesideTil forsiden

Egely

Egely set udefra
Egely set udefra
 

Om tilbuddet

Ungdomsinstitutionen Egely er en sikret døgninstitution, der tilbyder botilbud og skole-dagtilbud til unge mellem 15 og 18 år. Der kan dispenseres for alderskravet for unge helt ned til 12 år.

Målgruppen er kendetegnet ved at have vanskeligheder som udadreagerende og kriminel adfærd, misbrugsproblematikker og psykiatriske problemstillinger. Kerneopgaven består af forskellige former for socialpædagogisk behandling.

De unge tilbydes skole og værkstedsaktiviteter i et struktureret dagsprogram, der også indeholder tilbud om screening for psykiatriske vanskeligheder, hjælp til vredeshåndtering, forbehandling af misbrug og bo-træning.Kodeordene er motivation, støtte og omsorg.

Målet er, at de unge træffer klogere valg, så de står bedre rustede efter opholdet.

Vi modtager unge fra hele landet. 

Lovgrundlag

Egely er omfattet af Serviceloven, Lov om voksenansvar § 66 stk. 1.

Pladser og takster

Egely har 14 sikrede og 5 særligt sikrede pladser.
Den særligt sikrede afdeling er en afdeling for unge, der har udvist så voldsom udadreagerende adfærd, at de ikke kan være på en almindeligt sikret afdeling.

Takster

Boligen og de fysiske rammer

Institutionen har fire boafdelinger med hver fem værelser, køkken- opholds- og beskæftigelsesfaciliteter. Hvert værelse er udstyret med eget toilet og bad.

Faciliteter

Egely råder over skole-værkstedsbygning og teknikfaciliteter, Egely har sin egen udendørs boldbane og en lille hal.

I opholdet indgår der tre måltider og flere mellemmåltider dagligt. Måltiderne bliver tilberedt i bo-afdelingerne, hvor de unge bliver inddraget i køkkenarbejdet.

Aktiviteter og dagsforløb

I dagtimerne er de unge i værkstederne eller går i skole.
I fritiden har de mulighed for at spille boldspil i hallen, billard og bordtennis.
De har yderligere  mulighed for fysisk træning, samt spille Playstation, se tv eller video.
 De unge er på skift med til at forberede middags- og aftensmaden.

Hjælp og støtte

Når de unge har fri, får de blandt andet hjælp til:

  • Personlig pleje og hygiejne
  • Medicinhåndtering
  • Læsning af post
  • Administration af økonomi
  • Strukturering af hverdagen
  • Træning i daglige opgaver
  • Sociale kontakter/netværk

Siden er sidst opdateret 21-6-2019
Egely