Gå til indhold
FORSIDEN | PRINT |

Frise SCLTil Region Syddanmarks hjemmesideTil forsiden


Socialcenter LillebæltpilAfdelingerpilKingstruppilIndskrivning og statusmøder

Indskrivning og statusmøder

Når en borger indskrives på Kingstrup, sker det på baggrund af en faglig vurdering af borgerens behov og ønsker.

Indskrivning på Kingstrup

Behovet for støtte vurderes med afsæt i neuropsykologiske udredninger og fagligt materiale fra genoptræningsforløb og tidligere tilbud og indsatser.
Vurderingen tager udgangspunkt i borgerens ønsker om og behov for at modtage tilbud, der fx involverer samvær med andre borgere.
Nogle borgere har behov for et tilbud med egen bolig eller behov for rammer, hvor der ikke er forstyrrelser fra andre.

Individuel plan

Når en borger flytter ind på Kingstrup, vil borgeren i samarbejde med sin sagsbehandler have en § 141 handleplan med. Handleplanen er grundlaget for samarbejdet om og arbejdet med borgerens mål og delmål.

Statusmøder med evaluering af mål og delmål

Én gang om året udarbejder vi et statusoplæg, hvor vi evaluerer på de mål og delmål, der er arbejdet med.
Til statusmødet deltager borgeren, en repræsentant fra botilbud og dagtilbud, sagsbehandler, eventuelle øvrige eksterne samarbejdspartnere og pårørende i det omfang, som borgeren ønsker det.
På statusmødet vil de kommende mål og indsatser også blive drøftet med borgeren og sagsbehandleren, så der kan udarbejdes en ny § 141 handleplan for det kommende år.


Senest opdateret den 17-09-2020
Skriv til SocialområdetTilgængelighedserklæring