Gå til indhold
FORSIDEN | PRINT |

Frise SCLTil Region Syddanmarks hjemmesideTil forsiden


Vi tilbyder

Socialcenter Lillebælts tilbyder højt specialiserede ydelser til mennesker med svære psykiske lidelser, erhvervet hjerneskade, unge voksne med alvorlige spiseforstyrrelser samt en sikret døgninstitution til kriminalitetstruede børn og unge. 

Syrenparken

Syrenparken er et botilbud (§§ 107 og 108) til borgere, som har svære psykiske lidelser. Syrenparken tilbyder også bostøtte (§ 85). Ydelserne består af socialpsykiatrisk behandling efter rehabiliterende principper. Ydelserne er fleksible, specialiserede og individuelt tilrettelagte.
Målgruppen er borgere med psykiatriske problemstillinger, personlighedsforstyrrelser, selskadende og udadreagerende adfærd. 
 

Pomonahuset

Pomonahuset er en afdeling under Syrenparken, der tilbyder et højt specialiseret botilbud (§ 107) til unge voksne over 18 år, som lider af en spiseforstyrrelse. Pomonahuset yder også bostøtte (§ 85).
Pomonahuset leverer VISO ydelser og tilbyder konsulentydelser på spiseforstyrelsesområdet.
Målgruppen er unge voksne, som igennem en længere årrække har været plaget af spiseforstyrrelser eventuelt med gentagne indlæggelser.

 

Egely

Egely har sikrede og særligt sikrede pladser (§ 66) til børn og unge mellem 15 og 17 år. Der kan dispenseres for alderskravet til 12 år. Ydelserne består af botilbud, skole/dagtilbud og socialpædagogisk behandling. 
Målgruppen er børn og unge med udadreagerende og kriminel adfærd samt misbrug og psykiatriske problemstillinger. Egely modtager unge fra hele landet.
 

Kingstrup

Kingstrup har botilbud (§§ 107 og 108) samt aktivitets- og samværstilbud (§ 104) til borgere med erhvervet hjerneskade. Ydelserne består af socialpædagogisk behandling efter rehabiliterende principper. Ydelserne er fleksible, specialiserede og individuelt tilrettelagte. 
Målgruppen er borgere med erhvervet hjerneskade, som ikke er plejekrævende.
 


Senest opdateret den 22-09-2020
Skriv til SocialområdetTilgængelighedserklæring