Gå til indhold
FORSIDEN | PRINT |

Frise SCLTil Region Syddanmarks hjemmesideTil forsiden


Socialcenter Lillebælt

Socialcenter Lillebælt

Socialcenter Lillebælt er et af Region Syddanmarks sociale centre, der tilbyder højt specialiserede ydelser.

Centeret består af 3 afdelinger, som har specialiserede tilbud til:

 • voksne med svære psykiske sindslidelser
 • voksne med erhvervet hjerneskade
 • unge voksne med alvorlige spiseforstyrrelser
 • sikret døgninstitution til kriminalitetstruede børn og unge.

Velkommen til Socialcenter Lillebælt.

 

   Syrenparken, Børkop
 

   Pomonahuset, Børkop
 

 

 • Botilbuddet er målrettet voksne med svære psykiske lidelser
 • Målgruppen er voksne med psykiatriske problemstillinger, personlighedsforstyrrelser, selvskadende eller udadreagerende adfærd
 • §§ 107 og 108
 • Kontakt
 • Læs mere om Syrenparken
   

 

 

 • Pomonahuset er en afdeling under Syrenparken
 • Botilbuddet er målrettet unge voksne med alvorlige spiseforstyrrelser
 • Målgruppen er unge voksne med alvorlige spiseforstyrrelser, der også  har andre problemstillinger
 • §§ 85 og 107 
 • Kontakt
 • Læs mere om Pomonahuset 
   

 

   Egely, Nørre Åby
 

   Kingstrup, Gelsted
 

 

 • Den sikrede døgninstitution er et botilbud til unge mellem 15 og 17 år. Der kan dispenseres for alderskravet ned til 12 år
 • Målgruppen er unge med udadreagerende og kriminel adfærd, misbrugsproblematikker og psykiatriske problemstillinger
 • Egely tilbyder også et skole/dagtilbud 
 • § 66  og Lov om voksenansvar
 • Kontakt
 • Læs mere om Egely

 

 

 • Botilbuddet er målrettet voksne med erhvervet hjerneskade
 • Målgruppen er mobile voksne, der har pådraget sig en ikke-fremadskridende hjerneskade som ung eller voksen
 • Kingstrup tilbyder også et aktivitets- og samværstilbud
 • §§ 104, 107 og 108
 • Kontakt
 • Læs mere om Kingstrup

 

 

 

Senest opdateret den 07-01-2021
Skriv til SocialområdetTilgængelighedserklæring