Gå til indhold
FORSIDEN | LÆS OP | REN TEKST | PRINT |

Frise SCLTil Region Syddanmarks hjemmesideTil forsiden

Lovgrundlag

Danske Regioner, som er en paraplyorganisation for Region Syddanmark og de andre 4 regioner, har til opgave at udmønte §67 i tilbud (sikrede institutioner), som kommunerne kan tilkøbe. Det foregår som udbud af højt specialiserede tilbud. Tilbuddene er beskrevet i de 7 (8) anbringelsesgrundlag i magtanvendelsesbekendtgørelsen.
Socialministeriet er lovgivningsmyndighed på området. 

Der er for Egelys vedkommende lovgivningsmæssige og konventionsmæssige snitflader til blandt andet Straffuldbyrdelsesloven, Folkeskoleloven, arbejdsmiljøloven og FN’s Børnekonvention.
Rammen for arbejdet er beskrevet i Dansk Kvalitetsmodel, som er formuleret og vedtaget af Danske Regioner.
 
 


Siden er sidst opdateret 29-3-2017