Gå til indhold
FORSIDEN | LÆS OP | REN TEKST | PRINT |

Frise SCLTil Region Syddanmarks hjemmesideTil forsiden


Socialcenter LillebæltpilAfdelingerpilKingstruppilIndskrivning på Kingstrup

Indskrivning på Kingstrup

Når en borger indskrives til tilbuddet på Kingstrup, sker det på baggrund af en faglig vurdering af behov og ønsker.
Der vurderes på behovet for støtte og tilbud med afsæt i neuropsykologiske udredninger og fagligt materiale fra genoptræningsforløb og tidligere tilbud og indsatser.

Vurderingen tager udgangspunkt i ønsker om og behov for at modtage tilbud, der fx involverer samvær med andre borgere. Andre kan have behov for tilbud med egen bolig eller have behov for rammer, hvor der ikke er forstyrrelser fra andre.

Tilbuddet skræddersys med afsæt i vores ydelsespakker.

Individuel plan

Når en borger flytter ind på Kingstrup, vil borgeren i samarbejde med sin sagsbehandler have en §141 plan med. Handleplanen er grundlaget for samarbejdet om og arbejdet med borgerens mål og delmål.

Statusmøder

Én gang om året vil der blive udarbejdet statusoplæg, hvor vi evaluerer på de mål og delmål, der har været arbejdet med.

Til statusmødet deltager repræsentant fra botilbud og dagtilbud, sagsbehandler, eventuelle øvrige samarbejdsparter eksternt og pårørende i det omfang, som borgeren ønsker det.
På statusmødet vil de kommende mål og indsatser også blive drøftet med borgeren og sagsbehandleren, så der kan udarbejdes en ny §141 plan for det kommende år.


Senest opdateret den 20-03-2017
Skriv til Socialområdet