Gå til indhold
FORSIDEN | LÆS OP | REN TEKST | PRINT |

Frise SCLTil Region Syddanmarks hjemmesideTil forsiden

Socialcenter LillebæltpilAfdelingerpilEgelypilSamarbejdet med pårørende

Samarbejdet med pårørende

Det er vigtigt for den unges udbytte af opholdet på Egelys, at vi har et godt samarbejde med den unges familie og netværk. Vi ønsker at inddrage den unges familie og netværk og forstærke netværkets engagement i den unge, og at engagementet fortsætter, når anbringelsen slutter.

Hvem er pårørende?

Pårørende kan både være forældre, familie, venner og andre ressourcepersoner i den unges nære kreds. Det vigtigste er, at personerne varetager den unges interesser.

Egely kan af praktiske grunde desværre ikke opfylde bestemmelsen om bruger- og pårørenderåd.
Vi optager unge fra hele landet, og sammenholdt med at den gennemsnitlige opholdslængde er på 65 døgn giver det nogle begrænsninger på mulighederne for at inddrage pårørende.

Besøgstider

Vi har faste besøgstider for forældre og netværk, hvor de er velkomne til at besøge den unge. Vores kontaktteam og stabspersonale holder løbende forældre orienteret om den unges hverdag og sagsforløb.

Læs mere om Besøgstider

Grundlaget for samarbejdet

Vi tilstræber at have et højt informationsniveau. Alle de unges forældre modtager et brev og foldere med praktiske oplysninger om Egely. Den unges socialrådgiver sender materialet inden for en uge efter ankomsten.

Hurtig kontakt

Vi tilstræber, at få kontakt med forældrene inden for de første otte timer efter ankomsten. Her fortæller vi om den unges situation og Egely.
Forældrene bliver løbende orienteret omkring den unges trivsel og udvikling. Kontaktteamet tager ugentligt kontakt med forældrene eller efter behov.

Personalet undersøger sammen med de unge, hvilke personer fra deres netværk, der kan være gavnlige at inddrage for at sikre et godt ophold og en god udslusning fra Egely.
 


Siden er sidst opdateret 28-12-2016