Gå til indhold
FORSIDEN | LÆS OP | REN TEKST | PRINT |

Frise SCLTil Region Syddanmarks hjemmesideTil forsiden

Skoletilbud

Egely tilbyder alle unge på tilbuddet undervisning med udgangspunkt i folkeskolens fagområder. Fagene er typisk dansk, matematik og engelsk. Vi kan tilbyde andre fag, hvis det bliver efterspurgt.

 

Undervisningen er en integreret del af det tilbud, der møder de unge på Egely. Grundlaget for undervisningen er Folkeskolelovens formål i § 20 stk. 3, 4 og 5.

Egely tilbyder også individuel uddannelses- og erhvervsvejledning.

Mål for skolegangen på Egely

  • at de unge øger deres faglige kunnen og selvtillid
  • at de bliver bevidste om egne ressourcer og muligheder
  • at de lærer gode arbejdsvaner og får redskaber til problemløsning
  • at de oplever opholdet på Egely som meningsfyldt
  • at deres ressourcer og vanskeligheder er velbeskrevne, når de forlader institutionen

Det tætte læringsmiljø giver os mulighed for at skabe et undervisningsmiljø, der er individuelt baseret, trygt og fleksibelt i forhold til de unges ressourcer og behov.

Undervisningen kan veksle mellem at være fagdelt eller ikke fagdelt og kan være kombineret med værkstedsfag og praktiske opgaver.

Der er fastlagt 200 årlige undervisningsdage og følger folkeskolen med hensyn til ferier og fridage.
Vores årsplan tager udgangspunkt i Middelfart Kommunes ferieplan.

Du kan læse Egelys undervisningsmiljøvurdering her>>

Prøver og eksaminer

Gennem succesoplevelser prøver vi at hjælpe og motivere de unge til at begynde eller fortsætte en uddannelse og til eventuelt at tage Folkeskolens Afgangsprøver.
Hvis de unge opholder sig på Egely i eksamensperioden, forsøger vi at give dem mulighed for at gennemføre prøverne i samarbejde med deres egen skole.

Underviserne

Undervisningen på Egely bliver varetaget af seminarieuddannede lærere med mange års erfaring fra folkeskolen og med erfaring i undervisning af anbragte unge.


Siden er sidst opdateret 16-1-2019
Egely